Record details

Subject heading
    měřítko malé
Article
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000