Record details

Subject heading
    ochrana životního prostředí
Article
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee