Record details

Subject heading
    ODIS (odvětvové informační středisko)
Article
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu