Record details

Subject heading
    odpad komunální
Article
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií