Record details

Subject heading
    pleistocén-spodní
Article
    The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy
    The Beroun highway - a new key profile for the continental Lower Pleistocene in Central Europe
    Boršice near Buchlovice
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Evolution of community composition in several carnivore palaeoguilds from the European Pleistocene: the role of interspecific competition
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko
    Krems a.d. Donau
    Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section
    Old Biharian from the Malá Dohoda quarry (Moravian Karst)
    Oribatid mite fossils from Quaternary and pre-Quaternary sediments in Slovenian caves I. Two new genera and two new species of the family Oppiidae from the Early Pleistocene
    Palaeomagnetic investigation of the Beroun highway section
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    Pleistocenní výplň mrtvého ramene Ohře u Chban (Česká republika)
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
    Sedlec near Mikulov (district Břeclav)
    Should the Pliocene-Pleistocene boundary be lowered?
    The significance of the Lower Pleistocene sedimentary complex of the Beroun highway
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih)
    Tephra layers in Lower Pleistocene loess of Middle Europe
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku