Record details

Subject heading
    pleistocén-svrchní
Article
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Čertova pec a její fauna
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Depositional changes in non-glacial regions of Central Europe
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Development of vegetation in the Labe river floodplain
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., southern Siberia
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population
    Early Weichselian dust storm layer at Achenheim in Alsace, France
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    The find of mammoth tooth at Česká Třebová (East Bohemia, Czech Republic)
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geophysical evidence of a deep Weichselian permafrost in NE Poland
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jungpleistozäne Vögel aus Vraona, Griechenland
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Large-scale erosion rates from in situ-produced cosmogenic nuclides in European river sediments
    The Last Glacial-Interglacial Temperature C ontrast Directly From the Present Subsurface Temperatures
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Glacial-Early Holocene transition recorded in the diatom content of three former lakes of different altitudes, Czech Republic
    Late Pleistocene Climatic Variations in Siberia Based on Loess-Palaeosol Records
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
    Late-Quaternary loess-palaeosol record from the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnojarsk region, Siberia
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Loess-palaeosol stratigraphy in the Yenisey basin, Southern Siberia
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Magnetic properties and paleoclimatic implications of loess-paleosol sequence of Czech Republic
    Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Menu of Gravettian people from southern Moravia
    Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    New Finds of Cricetids (Mammalia, Rodentia) from the late Pleistocene-Holocene of Northern Ecuador
    New micromorphological knowledge of the last Pleistocene glacial cycle in the loess profile at Praha-Sedlec
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeoenvironmental Implications of Cultural Records from Glacial and Glacigenic Geological Contexts
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Paleo-American (Pre-Clovis) evidence from SW Alberta, Canada
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
    Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures
    Reconstruction of the vegetational evolution of the Boží Dar peat bog during Late Glacial and Holocene
    Relationship between the Late Glacial and Holocene vegetation and the animal component of their ecosystem
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Results of pollen analysis of the Late Glacial in the Moravian Karst
    Rock-Magnetic Proxies of Climate Change from Loess-Paleosol Sediments of the Czech Republic
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Southern Moravia: review of Quaternary
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    State of research of the Moravian rivers in Holocene time
    Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia)
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy