Record details

Subject heading
    pliešovský ostrov
Article
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov