Record details

Subject heading
    pliocén
Article
    Abriss einer exodynamischen Analyse des Zentralteiles des Böhmerwaldes
    Additions to the Pliocene flora of Gérce (Western Hungary)
    The ages of two problematic open pits in Southern Germany by means of palynological records
    The ancestors of the lemmings (Lemmini, Arvicolinae, Cricetidae, Rodentia) in the early Pliocene of Wölfersheim near Frankfurt am Main, Germany
    The Arvicolids from Arondelli-Triversa: a new look
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen in Quartäraufschlüssen auf Blatt 39 Tulln
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
    Charakteristik und gegenseitige Beziehungen einiger Floren aus dem Obermiozaen und Pliozaen von Europa
    Chemostratigraphy
    On the context of Quaternary arvicolid evolution: changes in community development.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
    Correlation of two Mediterranean fossil sites with those of the Paratethys region by the aid of palynology
    Cuticular examination of the new Pliocene flora from Gérce, Hungary
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Dycotyledonous leaves from the Pliocene of Willershausen, West Germany
    Early arvicolids from the Ruscininan (Early Pliocene) of the Teruel Basin, Spain.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Early Oligocene to Pliocene Colubridae of Europe: a review
    Early Pliocene ochotonids (Mammalia, Lagomorpha) from Southern Ukraine
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Ergänzung zur Flora von Willershausen am Harz - Material im Naturmuseum Augsburg
    The first carnivoran fauna from the Ruscinium (Early Pliocene, MN 15) of Germany
    First record of Trogontherium cuvieri (Mammalia, Rodentia) from the middle Pleistocene of Poland and review of the species
    Fluvial tertiary sediments in the vicinity of Chvalatice (SW Moravia)
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    A fresh look at the rich assemblage from the Pliocene sink-hole of Willershausen, Germany
    Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia: localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice
    Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geology of Al-Liyah Ridge, Northern Kuwait
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    Die Glazialseen des Hohen Böhmerwaldes
    Gundersheim 4, a third Ruscinian micromammalian assemblage from Germany
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    Jakým směrem tekla Paleoberounka II.?
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7-4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
    Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky
    Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
    Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku
    Neogene geodynamic history of the Eastern Carpathians
    Neue Pflanzenfossilien aus dem Niederrheinischen Tertiaer VII. Pliocene Blaetter und Fruechte aus dem Tagebau Hambach
    New data on four classic loess sequences in Lower Austria
    New finds of Ochotonoma csarnotana (Lagomorpha, Ochotonidae) from the Pliocene of Hungary: a new look on the species
    New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    The outline of Quaternary stratigraphy in the Carpathian Foredeep and its links to the Alpine system
    Palynostratigraphie der pliozänen Ablagerungen des Cheb-Beckens
    Die Phytoplankton - Mikroflora aus den pliozaenen Suesswasserablagerungen des Cheb-Beckens (Westboehmen, ČSFR)
    Pleistocene Rodents of Europe
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    The Plio/Pleistocene boundary in the continental sediments of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Sessenheim-Auenheim floristic complex (Alsace, France)
    Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín)
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Pliocenní a pleistocenní sedimenty v severozápadní části USA
    Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
    The preglacial fluvial deposits in the southern part of the Upper Nysa Depression, central Sudetes Mts, southwestern Poland
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Problem of the Miocene/Pliocene boundary as arising from palynostratigraphic studies from Gojna (Southwestern Poland)
    Problematik der Lokalisation des Streufeldes der Moldavite aus dem Eger-Becken
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Quaternary alluvial fans in the Most Basin
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
    The Quaternary/Tertiary boundary in continental sediments of the Bohemian Massif
    Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    A review of Tertiary floras in the Western Carpathians
    Revision of Plio-Pleistocene quails of the Western Palaearctic
    The role of pedogenesis during sedimentary cycle, Cheb basin, West Bohemia, Vildštejn Formation, Pliocene
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Shear faults in Tertiary clay formation of the Eger Basin (Czech Republic) and their role for the degassing of the uppermost mantle
    Should the Pliocene-Pleistocene boundary be lowered?
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    Současný stav kvartérní biostratigrafie
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Stranzendorf
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu
    Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
    Stratigraphical interpretation of the paleomagnetic measurements of the porcellanites in the Most Basin, Czech Republic
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Tectonosedimentary evolution of the Cheb Basin (NW Bohemia, Czech Republic) between Late Oligocene and Pliocene: a preliminary note
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Tertiary Avian Localities of Holland
    Tertiary Avian Localities of Russia (European Part)
    Tertiary Avian Localities of Slovakia
    Tertiary Avian Localities of the United Kingdom
    Tertiary Avian Localities of Ukraine
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Willershausen. 3. Teil : Flora (2)
    Willershausen. 3. Teil : Die Flora (1)
    X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?