Record details

Subject heading
    půda glejová
Article
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Pedologie
    Pedology
    Pokryvné útvary a půdy
    Půdní poměry
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy