Record details

Subject heading
    půda zmrzlá
Article
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet