Record details

Subject heading
    půdní horizonty
Article
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí