Record details

Subject heading
    půdní vlhkost
Article
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)