Record details

Subject heading
    realgar
Article
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Minerální fáze v systému As-S
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach