Record details

Subject heading
    recyklace
Article
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí