Record details

Subject heading
    vulkanodetrity
Article
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Day 2, stop 5: Mýto-Svatoštěpánský rybník
    Day 3, stop 1: Ejpovice
    The Devonian to Permian volcanism at the eastern margin of the Bohemian Massif
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    Doupovské hory Mts. - new geological data
    Eruption processes and geochemistry of Komorní Hůrka scoria cone, Cheb Basin, Czech Republic
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Geochemistry of volcanoclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep, Czech Republic
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    An intra-variscan suture zone in the Bohemian Massif recorded by HP (HT) metamorphism in oceanic/continental rock sequence
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 7a, b
    Kučlín near Bílina
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    Ordovický vulkanismus
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Petrographic and geochemical studies on the Komorní Hůrka scoria cone, Cheb basin, Czech Republic
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Poloskrytý dolnovltavský pluton
    Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Thermal history of the Upper Silesia Coal Basin Constrained by K-Ar Dating of illite-smectite from pyroclastic horizons
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uloženiny pyroklastických vln
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
    Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň)
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins
    Za našimi nejmladšími sopkami
    Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky