Record details

Subject heading
    vulkanoklastika
Article
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Clasts of volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Correlations of the tuffitic layers in the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Day 4, stop 4: Beroun-Počaply Section
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    The Doupov volcano-genetic aspects
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Komorní and Železná hůrka
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Lithostratigraphy of the Quaternary tephra, area of Managua, Nicaragua
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
    Metabasites from the Polish Part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, Metamorphic History and Geotectonic Meaning
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Mineralogie lokality Žichov
    Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Mladší paleozoikum - Karbon
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
    A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia)
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Paleogeographic reconstruction of the Podhorní vrch Hill volcano, Western Bohemia
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Phreatomagmatic Structures in the Northern Environs of the Ohře Rift (Saxony)
    Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
    Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Tephra layers in Lower Pleistocene loess of Middle Europe
    Das Tertiär-Vorkommen von Seifhennersdorf (Oberlausitz, Deutschland)
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Tuffites of the Carpathian Neogene Foredeep (Upper Eggenburgian-Ottnangian, Lower Badenian): mineralogy and geochemistry
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    Upper volcanic layer in the NW part of the Kladno Depression (Upper Carboniferous, Kladno Basin)
    Uppermost Neoproterozoic-Lower Cambrian Acritarch Assemblages from the Volcanosedimentary Series of West Bohemian Neoproterozoic
    A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Volcanological aspects of the Komorní and Železná hůrka cinder cones, Western Bohemia
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín)
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
    Zkamenělá dřeva na Kubě