Record details

Subject heading
    výchoz
Article
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Emina skála kontra Bártlovka
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Lví hlava
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Pozoruhodné skalní výchozy na Plzeňsku
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)