Record details

Subject heading
    vymrzání
Article
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie