Record details

Subject heading
    zrnitostní křivka
Article
    Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: A case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek