Record details

Subject heading
    zvětrávání
Article
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA
    Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities
    Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Critical loads for acidity in North Bohemia - landscape-ecological consequences and basic planning issues
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    Čertova ruka v Českém ráji
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Department of textural and chemical analyses
    Děravé skály. Skalní perforace
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
    Evolution of granite landscapes in the Sudetes (Central Europe): some problems of interpretation
    Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Foreword
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologie
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geology
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    Georeliéf Korsického regionálního přírodního parku
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Heavy mineral prospecting
    Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hříčky přírody zvané suiseki
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Identification method of oxihumolite based on the chemical and technological parameters
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    Interakce litosféra-pedosféra
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    K problému "sonnenbrandu"
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996
    Konkavverwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schönnger-Gpfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen)
    Korsika - ostrov děravých skal
    Koule vršanské a bílinské
    Kouzlo slepeného kamení
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Kryogenní modelace nejvyšší hory Šumavy
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Large-scale erosion rates from in situ-produced cosmogenic nuclides in European river sediments
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice)
    Li Isotopic Composition of Planktonic Foraminiferal Tests and their Host Sediments from ODP 926A
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Lví hlava
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Microfabric of fresh and weathered marbles: Implications and consequences for the reconstruction of the Marborpalais Potsdam
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogical Control of the Granite Landscape Development in Jelenia Góra Basin (Sudetes Mts. SW Poland)
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Obětní mísy i Krkavčí lázeň
    Oblique raindrop impacts
    Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
    Paleogeographic reconstruction of the Podhorní vrch Hill volcano, Western Bohemia
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrographic and mineralogic characteristic of kaolin from Vidnava (Northern Moravia)
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Phyllosilicates in Rivers` : Result of weathering, erosion, transportation and deposition
    Phyllosilicates in rivers: results of weathering, erosion, transportion and deposition
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Pískovcové útvary v Žitavských horách
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
    Poradní skála - morfologicky výrazné slínovcové výchozy v údolí Metuje
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Povrchové tvary v cenomanských pískovcích ještědsko-kozákovského hřbetu
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Pozoruhodné skalní výchozy na Plzeňsku
    Problematika koroze a konzervace skla
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Proč a jak rychle zvětrávají horniny
    Production and utilization of humic substances in Humeco JSC
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Quantitative mineral composition of residual, sedimentary and other rocks, computed from their bulk chemistry
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Rates of Weathering and Erosion Derived from Mass Balance in Small Drainage Basins
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Recognition and significance of multiple fluid inclusion generations in telogenetic calcites
    Refraction seismics in vertical gradient medium : The present state and future requirements
    Rekultivace území dolů Bílina
    Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
    Relics of laterites on the Letovice Crystalline Complex, Moravia
    Reliéf a geomorfologie
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Sádrovce z Prahy
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Secondary iron in red weathered rocks and sediments of the Bohemian Massif
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Skalní tvary Ždárských vrchů
    Skály jako z pohádky
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    SoilCritZone - towards understanding the life cycle of soils
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Tertiary etchsurfaces in the Sudetes Mountains, SW Poland: a contribution to the pre-Quaternary morphology of Central Europe : palaeosurfaces
    Tisá skála
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova
    Tvary zvětrávání a odnosu žuly v oblasti Čeřínku
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Use of Sr isotopes in small catchment monitoring
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.
    Weathering of limestone cladding above the waterproofing layer: salt action due to previous restoration of the Colonnade (Lednice-Valtice area, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
    Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova
    Zur Stratigraphie und Fazies autochtoner und allochtoner Tertiär-Ablagerungen im Raum Schirnding (Oberpfalz)
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku
    Žulové bloky se skalními mísami na Kovářovsku
    Žulové útvary v Semihoří