Record details

Subject heading
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Article
    Assessment of Groundwater Vulnerability
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Influence of cosmogenic factors on groundwater regime
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Radiocarbon dating in a karstified coastal aquifer in Cuba
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu