Record details

Subject heading
    útes
Article
    Carnian reef biota from a megabreccia of the Hawasina Complex (Al Alqil, Oman)
    Červové útesy : Neobvyklé útvary vytvořené kroužkovci na východním pobřeží Floridy
    Earliest Pragian (Early Devonian) corals and stromatoporoids from reefal settings in the Cantabrian Zone (N Spain)
    Intraspecific variability reduced before or during the extinction?
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Lower Devonian Coral/Stromatoporoid Reefs in the Koněprusy Area (Czech Republic) : A Preliminary Report : 1. Reef Evolution
    Middle Givetian echinoderms from the Schlade Valley (Rhenish Massif, Germany): habitats, taxonomy and ecostratigraphy
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Moravian Middle und Upper Devonian buildups: time and space evolution in respect of Laurussian shelf
    Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic
    Tithonian carbonate platform and reef complex - a distinction
    The Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Upper Cretaceous rocky coast with cemented epibionts (locality Kněžívka, Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (12-41 Beroun)
    Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)