Record details

Subject heading
    ČGÚ (Český geologický ústav)
Article
    70 let Ústředního ústavu geologického
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
    Činnost chemické laboratoře
    Fázové vztahy v soustavě Mo-Se-S
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Radim Kettner a státní geologická služba
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey in 1990
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988