Record details

Subject heading
    České středohoří
Article
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Alkaline lamprophyres (Camptonites and Monchiquites) in Central Europe
    Cenozoic magmatism of the Ohře rift, Czech Republic: geochemical signatures and mantle dynamics
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Differences between earthquakes and explosion sources in North Western Bohemia
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Dva české diamanty
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina)
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Geophysical characteristic of the Roztoky volcanic centre, North Bohemia
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
    Imprints of the bodies of Oligochaete Worms and Leeches in Oligocene Diatomites from Bechlejovice near Děčín
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Linhorka - nová lokalita "kamenných sluncí"
    Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Mount Erebus a Milešovka
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    The Nördlinger Ries astrobleme in the European rift system
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří
    Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Paramorfózy křemene po pravděpodobném melanoflogitu z Kučlína u Bíliny
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Phlogopites from subvolcanic melilitic rocks, Ploučnice River region, Czechoslovakia
    The present stage of protection of volcanic natural monuments in Czech Republic
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    A silicified stem of Podocarpoxylon helmstedtianum Gottwald, 1966 from the Palaeogene site Kučlín (NW Bohemia)
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Sr isotopes of some trachytes and cognate rocks from northern Bohemia
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    Volcanic geometries and stress history of the northern part of the Bohemian Massif
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování