Record details

Subject heading
    čáslavské krystalinikum
Article
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    Melting Relations of Natural Eclogite at High Pressures : Contrasting Trends of Eclogite Fractionation
    Michenerite PdBiTe and froodite PdBi2 from the Cu-Ni mineralization in the Ransko massif, Czech Republic
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova