Record details

Subject heading
    Štiavnické vrchy
Article
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch