Record details

Subject heading
    šlichová prospekce
Article
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Ložisko zlata Da Ban ve Vietnamu
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Regional heavy mineral prospecting of the Czech Republic
    Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Scheelitové ložisko u Nekvasov
    Scheelitové zrudnění severně Opařan
    Terra aurea deserta
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)
    Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)