Record details

Subject heading
    štěrkopísek
Article
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
    Třeboňské pískovny
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Zlato ve fluviálních sedimentech řeky Moravy