Record details

Subject heading
    šumavské moldanubikum
Article
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Characteristics of paleofluids related to metamorphic and magmatic processes in the western part of Bohemian Massif
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite interferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Eclogites with a short-lived granulite facies overprint in the Moldanubian Zone, Czech Republic: petrology, geochemistry and diffusion modelling of garnet zoning
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part I: The MV results across a 2-D array
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part II. Magnetotelluric results
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Ferrodiorite from the Český Krumlov varied group near Černá v Pošumaví (Moldanubikum, Bohemian Massif): petrology, geochemistry and deformation
    Fluid inclusions in granulites in the Moldanubicum of South Bohemia: peak vs. retrograde formation
    Fluid inclusions in granulites of the Moldanubicum of Southern Bohemia: post-metamorphic formation?
    Garnet of leucogranite in micaschists of "Královský hvozd", (Bohemian Forest), SW Bohemia
    Geochemistry and Primary Tectonic Environment of the Amphibolites from the Český Krumlov Varied Group (Bohemian Massif, Moldanubicum)
    Geological relations in the NW part of the Královský hvozd (Kuenisches Gebirge_/Kingswood/, Bohemian Massif
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
    Geotectonic and structural phenomena in Western Bohemia and their manifestation in electrical conductivity data
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Grafitonosné struktury v jižních Čechách
    High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
    Jeskyně pod hladinou Lipna
    Jihočeské opály
    Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
    Kašperské Hory ore district
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Krasové jeskyně Peklo na Šumavě
    Kryogenní modelace nejvyšší hory Šumavy
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Mechanical behaviour of the Blansky-Les granulites (Bohemian Massif) during Variscan tectonics
    The metamorphic zonal pattern in the Moldanubicum of the NW part of the Šumava Mts., Královský hvozd unit
    Microfossils of the Moldanubicum and their biostratigraphical significance
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Nález rubelitu a indigolitu na dole Bližná
    New geochemical data of othogneisses and rock forming minerals in the SW part of the Moldanubian zone
    New results on mineral zones and assemblages in the Czech part of the Královský Hvozd Unit (Künisches Gebirge)
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nové poznatky o jihočeských grafitech
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Opál z Chvalovic
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Outline of the gold metallogeny of the Bohemian Massif
    Palaeomagnetism and petromagnetism of augite microgranodiorite, Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
    Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia
    Pb-Pb zircon ages for tourmaline alkali-feldspar orthogneiss from Hluboká nad Vltavou in southern Bohemia
    Polymetamorphic evolution of the Královský hvozd unit (KHU)
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Preliminary results of a fluid inclusion study in granulites in Moldanubicum of South Bohemia
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Scheelitové ložisko u Nekvasov
    Silurian (Wenlockian) sporomorph in South Bohemian Moldanubicum
    The southern zone of Tepl-Taus (ZTT) - a nappe?
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory
    Structural and metamorphic patterns of fthe calc-silicate and metapelitic rocks from Vysoká, western Bohemia, and remarks on the Saxothuringicum/ Moldanubicum boundary
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod)
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
    Upper Proterozoic event in Moldanubian granulites from Blanský les, Czech Republic: Sm-Nd isotopic evidence
    Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Zajímavá lokalita zirkonu u Plešovic u Č. Krumlova
    Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí (22-43 Vodňany)