Record details

Subject heading
    žíla
Article
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
    Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Drahé kameny z Krušných hor
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Fluoritové ložisko Moldava
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Formation Conditions of Syntectonic Veins in Lower Palaeozoic Limestones above Crystalline Basement
    Genetic Conditions of the Hydrothermal Mineralization from the Surroundings of Tišnov
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hřebenáč
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Keple - křemenné žíly
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z žulovského masívu
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Locality No.6 - Lavičky near Velké Meziříčí : Quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite, tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Post-Variscan vein systems in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian Zone, Czech Republic
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rutily na Klatovsku
    Sb-mineralizace v Koroužném u Štěpánova nad Svratkou
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Zajímavé křemenné výskyty v Brdech
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce