Record details

Subject heading
    žíla rudní
Article
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Barytokalcit ze Stříbra
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian culm
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Diaforit z Březových Hor
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    Gold and associated tellurides from the Gold hawk Mine Val d Or area, Quebec
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jihlavský rudní obvod
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Kutná Hora a zlato
    Kutnohorské sekundární minerály
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Ložiska zlata
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nejbohatší typové lokality světa
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    Nerostné suroviny
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nová halířská štola
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)