Record details

Subject heading
    železnohorské krystalinikum
Article
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Central Bohemian region
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Chvaletice
    Co nového v Úhrově?
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Epidot z Chrtníků u Choltic
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Jeskyně u Ješovic
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Magma flow and anisotropy of magnetic susceptibility in aplite dykes in the Nasavrky Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magnetic fabric and rheology of co-mingled magmas in the Nasavrky Plutonic Complex (E Bohemia): implications for intrusive strain regime and emplacement mechanism
    Měďnaté minerály z Kolína
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Metamorphic Evolution. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Metamorphic PT conditions estimated for eclogite and garnet peridotite from Spačice and Uhrov localities, Bohemian Massif
    Metasomatic rocks with greisenization associated with the ore-bearing zones in the Iron Mountains (Železné hory Mountains, eastern Bohemia, Czechoslovakia)
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Mineralizace železnohorského zlomu
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Minettes of the Železné hory mountains (Iron Mts.), Eastern Bohemia
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Petrogeneze nasavrckého masívu
    Petrologie a strukturní argumenty pro pozdně orogenní extenzi v oblasti Hlinska
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Probable anticlockwise P-T evolution in extending crust: Hlinsko region, Bohemian Massif
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber
    Refinement of the crystal structure of cronstedtite-3T
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Rodochrozit
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif
    Stratigraphy : Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: a discussion of the sediment-hosted type mineralization
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Tectonic evolution of the Hlinsko zone (Bohemian Massif)
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)
    Zrudnění v ranském masívu
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks