Record details

Subject heading
    železo dvojmocné
Article
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone