Record details

Subject heading
    živec alkalický
Article
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Experimental testing of line rocks in Li-F granites: evidence from superliquidus experiment with F and P added
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    High-K Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Lithné pegmatity Mongolska
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars: case studies and possible genetic interpretation
    Phosphorus in alkali feldspars - possible constrains of granite genesis interpretation
    The relation Between K-Feldspar and Plagioclasse Observed Using CL
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě