Record details

Subject heading
    Anthozoa
Article
    Age and depositional environment of exotic limestones from Zamarski in Lower Cieszyn shales (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Assemblage épibenthique a hyolithes, tabule epizoaire et ostracode beyrichiacea du Dévonien inférieur du Maroc et d'Espagne
    Bádenská fauna z Horní Čermné
    Biographical notes on some Bohemian and Moravian coral specialists
    Biostratigraphical dating of Cretaceous coral communities using large data sets
    The Breviphrentis-dominated coral faunule from the Middle Devonian of Moravia, Czech Republic
    Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia)
    Contributions to the Fauna (Corals, Brachiopods) and Stable Isotopes of the Late Triassic Steinplatte Reef/Basin-Complex, Northern Calcareous Alps, Austria
    Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin
    Corals from the Tithonian carbonate complex in the DąbrowaTarnowska-Szczucin area (Polish Carpathian Foreland)
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)
    Coraux solitaires (Zoantharia, Microsolenina) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur, République tcheque)
    Cunnolitidés du Crétacé de Boheme (Scléractiniaires, Fungiina) Cénomanien supérieur-Turonien inférieur: République tcheque
    The Cycle of 2402 Years in Solar Motion and its Response in Proxy Records
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Earliest Pragian (Early Devonian) corals and stromatoporoids from reefal settings in the Cantabrian Zone (N Spain)
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    The epiplanktic anthozoan, Kolihaia eremita Prantl, 1946 (Cnidaria), from the Silurian of the Prague Basin (Bohemia)
    Famille nouvelle des Scléractiniaires du Crétacé supérieur de Boheme (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur, République tcheque)
    First paleontological evidence for an opposite shelving on the Devonian sea floor below the Carpathian Mountains
    Function morphology of Alveolitinae and its dependence on the Kellwasser and other events (Tabulata, M. to U. Devonian, Moravia, CSSR)
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    Intraspecific variability reduced before or during the extinction?
    Kommensalische Syringopora-Arten (Anthozoa; Tabulata) aus dem Devon von Zentral-Böhmen
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Lower Devonian Coral/Stromatoporoid Reefs in the Koněprusy Area (Czech Republic) : A Preliminary Report : 1. Reef Evolution
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates
    Middle Devonian Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) from Moravia (Czech Republic): aspects of functional morphology, gerontic growth patterns, and epibionts
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Morphology, taxonomy and distribution of the Cretaceous coral genus Preverastraea (Late Barremian-Cenomanian; Scleractinia)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Několik nových korálů ze Slovenska
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    New Devonian occurrences in the Ještěd Mts., North Bohemia
    A new Triassic scleractinian coral from the High Tatra Mountains (Western Carpathians, Czecho-Slovakia)
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Ostracodes swallowed by Palaeozoic corals?
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Refugia in ecology: a question of their existence and their basic attributes
    Remarks on the history of Heliolites barrandei PENECKE, 1887, type species of Pachycanalicula WENTZEL, 1895
    Revision of the supposed Triassic, in fact Silurian genus Triadophyllum Weissermel, 1925 (Anthozoa, Rugosa)
    Rugose corals of the Acanthopyge Limestone of Koněprusy (Middle Devonian, Barrandian, Czech Republic)
    Scléractiniaire du Crétacé supérieur a Pavlovské vrchy en Moravie du Sud (Zone de Waschberg, bassin Ždánice-sous-silésien des Carpates externes, République tcheque)
    Silurian and Lochkovian communities in the Prague basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Silurian Bio-Events
    Some peculiar rugose coral taxa from Upper Serpukhovian strata of the Czech Republic
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Stratigraphy of Cretaceous coral genera
    Tabulate corals of Ibarmaghian affinities in the Upper Emsian of Bohemia
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)