Record details

Subject heading
    Arthropoda
Article
    Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
    Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic
    Conferences: 6th Subfossil Cladocera Workshop
    Cosmopolitan arthropod zooplankton in the Ordovician seas
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Early Devonian eurypterids with Bohemian affinities from Catalonia (NE Spain)
    Early evolution of phyllocarid arthropods: phylogeny and systematics of Cambrian-Devonian archaeostracans
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    First record of paguroid anomurans (Crustacea) from the Tithonian - lower Berriasian of Štramberk, Moravia (Czech Republic)
    The genus Coelopus Etallon, 1861 (Brachyura: Glaessneropsoidea: Longodromitidae) with new species
    Geologická stavba
    Geralinura carbonaria (Arachnida; Uropygi) from Mazon Creek, Illinois, USA, and the origin of subchelate pedipalps in whip scorpions
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie
    Kdy stejnonožci vylezli na souš?
    Lower Cambrian arthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic)
    A Marrella-like arthropod from the Cambrian of Australia: A new link between "Orsten"-type and Burgess Shale assemblages
    Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
    Middle and Late Jurassic roots of brachyuran crabs: Palaeoenvironmental distribution during their early evolution
    Morphology and systematics of the anomalocaridid arthropod Hurdia from the Middle Cambrian of British Columbia and Utah
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    New aristozoid crustaceans from the Lower Devonian of Bohemia
    A new lobster Paraclytia valashtensis (Crustacea, Decapoda, Nephropidae) from the Late Cretaceous of the central Alborz Range, Iran
    A new species of the diplopod Amynilyspes (Oniscomorpha) from the Stephanian Lagerstätte of Montceau-Les-Mines, France
    Nine new genera and 24 new species of the Munidopsidae (Decapoda: Anomura: Galatheoidea) from the Jurassic Ernstbrunn Limestone of Austria, and notes on fossil munidopsid classification
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    Ontogenesis of Tuzoia bispinosa (Arthropoda) from the Middle Cambrian Kaili Biota, Guizhou, China
    Oribatid mite fossils from Quaternary and pre-Quaternary sediments in Slovenian caves I. Two new genera and two new species of the family Oppiidae from the Early Pleistocene
    Ostracods in the Palaeozoic?
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Parallelisms or relationship? Comparison of Late Carboniferous/Early Permian Archipolypods (Euphoberiida) with extant spined polydesmids (Diplopoda)
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim - Skalka (svrchní cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) : 13-32 Kolín
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia
    Recent konwledge on the Ordovician biodiversity in the Prague Basin: Summary
    A redescription of the Late Carboniferous eurypterids Adelophthalmus granosus von Meyer, 1853 and A. zadrai Přibyl, 1952
    A redescription of two eophrynids (Arachnida: Trigonotarbida) from the Coal Measures (Carboniferous) of Ostrava, Czech Republic
    Revision of the genus Laeviprosopon Glaessner, 1933 (Decapoda: Brachyura: Homolodromioidea: Prosopidae) including two new species
    Some problematical arthropods from the Upper Orodovician Letná Formation of Bohemia
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Taphonomy and palaeoecology of a Late Ordovician caryocaridid from the Soom Shale Lagerstätte, South Africa
    Taxonomy and trunk-ring architecture of Pleurojulid Millipedes (Diplopoda: Chilognatha: Pleurojulida) from the Pennsylvanian of Europe and North America
    Trace fosils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic)
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    Tuzoia: Morphology and lifestyle of a large bivalved arthropod of the Cambrian seas
    Unbekannte Objekte in Pollenpräparaten - Tardigrada
    Unusual arthropods from the Bohemian Ordovician - a review
    Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski