Record details

Subject heading
    Artiodactyla
Article
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    New remains of Pleistocene Ovibos moschatus from Germany and its geographic and stratigraphic occurrence in Europe
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    Vymření veledaňků a mamutů v Evropě
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků