Record details

Subject heading
    Ba (barium - 56)
Article
    Ba-enrichment in phlogopite of a nephelinite from Bohemia
    Ba in mica from Kammerbühl and Eisenbühl
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné