Record details

Subject heading
    Ca (vápník - 20)
Article
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    Difúzia vápnikových iónov vo vodou nenasýtenej zasolenej pode
    Experimental study of carbonate formation kinetics in a Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system at a temperature of 25 C
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy