Record details

Subject heading
    Coelenterata
Article
    Archaeocoeniina,Stylinina,Astraeoina,Meandriina et Sideastraeidae (Scleractiniaires) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur; Turonien supérieur, Tchécoslovaquie)
    Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Coraux crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur; Turonien inférieur-Coniacien inférieur), République tcheque
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)
    Coraux pas encore décrits ou redécrits du Crétacé supérieur de Boheme
    Coraux solitaires (Zoantharia, Microsolenina) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur, République tcheque)
    Dispersal of marine fauna and spores of continental plants: Implication for hydrospheric/atmospheric circulation pattern and paleogeography (Devonian, Emsian-Eifelian, NGM-SLM)
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál)
    Korálové útesy na Moravě : zajímavosti z devonských vápenců
    Latomeandridés (Scléractiniaires) du Crétacé supérieur de Boheme (République tcheque)
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Middle Devonian Rugosa from Horní Benešov (Moravia, Czech Republic)
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Octocoral encrusters of rock substrates in the Upper Cretaceous of Bohemia
    Quelques Scléractiniaires nouveaux de la Slovaquie (Crétacé et Paléogene, Tchécoslovaquie)
    Révision du genre Glenarea Počta (Sclératiniaire du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur de la Bohéme, Tchécoslovaquie)
    Rhipidogyridés (Scléractiniaires) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur-Turonien inférieur, Tchécoslovaquie)
    Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko High (late Cenomanian-early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Scléractiniaires de Stránská skála (Oxfordien inférieur/supérieur, Brno, Moravie, République tcheque)
    Sculpture variability in exoskeletons of conulariids on example of Metaconularia imperialis (Barrande, 1867) and Pseudoconularia grandissima (Barrande, 1867)
    Significance of Amphipora floatstones within the Lažánky Limestone (Late Givetian), Moravian Karst
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republic)
    Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin
    Strange squamulate coral from the Eifelian Acanthopyge Limestone (Koněprusy, Central Bohemia)
    Tabulatomorphs and stromatoporoids below and above the upper boundary of the Acantophyge Limestone (Eifelian/Givetian transitional interval, Central Bohemia)
    Widespread occurrence of microscopic pores in conulariids
    Zardinophyllum (Scleractinia) from the Upper Triassic of the Central Western Carpathians (Czecho-Slovakia)
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)