Record details

Subject heading
    Dala-porfyr
Article
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic