Record details

Subject heading
    EU
Article
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Foreword
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Podzemní voda a její ochrana
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?