Record details

Subject heading
    Eh hodnota
Article
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Oxidation state and coordination of Fe in minerals: An Fe K-XANES spectroscopic study
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk