Record details

Subject heading
    Fe (železo - 26)
Article
    Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites
    Bericht 1989 über mineralogische und isotopengeochemische Untersuchungen im Gebiet des Rex-Plateaus auf Blatt 104 Mürzzuschlag
    Bericht 1989 über mineralogsche Untersuchungen an Rotböden auf dem Dachstein-Plateau auf Blatt 127 Schladming
    Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech?
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Distribution of the Fe in the fine fractions of some Czech bentonites
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Fe3+ vesuvianite from Žulová (Czech Republic) studied by single crystal electron paramagnetic resonance (EPR)
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Ferrous moldavites
    FMR and Mössbauer Measurements of Fine-Grained Fractions of LUNA 16, 20 and 24 Regolites
    Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany)
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
    Jsou údaje o trojmocném železe v analýzách amfibolu elektronovou mikrosondou přesné?
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    Metamorphosed ferrogabbros of the West-Moravian Moldanubicum
    The microbial growth of Fe-ooids
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Oolitic ironstones and their source of iron
    Pouštní a skalní laky
    Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Spherical inclusions of metallic iron in lunar glasses
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Využití UV absorpce Fe(III) v biohydrometalurgii
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Železnaté vltavíny