Record details

Subject heading
    IUGS
Article
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Jak budeme nazývat metamorfované horniny?
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Report on the 1st International Workshop of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the 'Kilian Group' (Lyon, 11 July 2002)
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Report on the geo-environmental inquiry project, central and eastern Europe