Record details

Subject heading
    Insecta
Article
    Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic)
    Classifcation of the subfamilies of Cleridae (Coleoptera: Cleroidea)
    Diverzita fosilního hmyzu
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany)
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fossil hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of the Late Oligocene Rott Formation (Germany)
    Globicornis rakovici n.sp., a new fossil species (Coleoptera: Dermestidae: Megatomini) from Baltic amber
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    In mud forgotten: Old Kingdom palaeoecological evidence from Abusir
    Jak vznikla hmyzí křídla
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
    Late Cretaceous Palaeoaldrovanda, not seeds of a carnivorous plant, but eggs of an insect
    Medový poklad i okno do pravěku
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    New amber fossil Anthomyzidae (Diptera): an unexpected Eocene diversity
    New Carboniferous insects from the limnic and paralic basins in the Czech Republic (Insecta: Palaeodictyoptera, Paoliida, Archaeorthoptera)
    New dragonflies from the Lower Miocene(Ottnangian/Karpatian) of the Cypris Shale in western Bohemia (Odonata: Libellulidae)
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    New fossil gall midges from the earliest Eocene French amber (Insecta, Diptera, Cecidomyiidae)
    A new genus and species of Dermestidae (Coeloptera) from the Eckfeld Maar crater (Middle Eocene, Germany)
    New Psocoptera (Insecta) from the Lowermost Eocene amber of Oise, France
    New Zealand beetle in Baltic Amber - Biogeography and systematics of a new fossil bark-gnawing beetle (Trogossitidae)
    O permskich i triasovych entomofaunach v svjazi s biogeografijej i permo-triasovym krizisom
    Obzor stratigrafičeskogo rasprostranenija permskich Grylloblattida (Insecta) s opisaniem novych taksonov
    Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Revision of Permo-Carboniferous griffenflies (Insecta: Odonatoptera: Meganisoptera) based upon new species and redescription of selected poorly known taxa from Eurasia
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    The taxonomic method and the Permian mass extinction
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Traces within traces: holes, pits and galleries in walls and fillings of insect trace fossils in paleosols
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Zajímavé inkluze hmyzích fosílií v retinitu ze Študlova
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu