Record details

Subject heading
    K (draslík - 19)
Article
    A Belt of High-K Plutonic Rocks Related to Crustal Extension: Evidence from the European Variscan
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
    High-K magmatism in orogenic belts. Vol. 2 : early Variscan case as constrained by field and geochemical evidence
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    The possibilities of potentiometric determinations of potassium in some silicate raw materials
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    Respective Roles of Source Composition and Melting Conditions in the High-K Content of Some Magmas: Geochemical Constraints
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné