Record details

Subject heading
    Malá Fatra
Article
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Granitoids of the Malá Fatra and Veĺká Fatra Mts. Rb/Sr isochron geochronology (Western Carpathians)
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala-Malá Fatra Mts