Record details

Subject heading
    Mn (mangan - 25)
Article
    Anoxic microenvironment - Main factor in the formation of manganese aggregates
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Hejtmanice, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Pouštní a skalní laky
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Vistepit Mn5SnB2Si5O20 - novyj borosilikat marganca i olova