Record details

Subject heading
    Os (osmium - 76)
Article
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove